img

Czy wprowadzenie zakazu obrotu kryptowalutami w Polsce jest możliwe?

Czy wprowadzenie zakazu obrotu kryptowalutami w Polsce jest możliwe?


Zakończenie działalności Bitmarket.pl 


8 lipca 2019 roku spółka Bitmarket.pl oficjalnie zakończyła działalność, podając jako powód utratę płynności. Sprawa jest o tyle szokująca, że mamy do czynienia z zamknięciem jednej z najstarszych giełd kryptowalut w Polsce. Spółka cieszyła się popularnością i dobrymi opiniami użytkowników. Z naszych informacji wynika, że upadek giełdy wywołał duże zamieszanie w kręgach rządowych. 


Wraz z upadkiem Bitmarket.pl pojawiło się dużo wątpliwości, co do przyszłości kryptowalut w Polsce. Inwestorzy zaczęli obawiać się wprowadzenia zakazu handlu aktywami cyfrowymi w naszym kraju.


Problem polskich władz z kryptowalutami jest znany nie od dziś. W zeszłym roku było głośno na temat kwestii opodatkowania tych aktywów. Decyzja o nałożeniu 1% podatku PPC od każdej transakcji spotkała się z masowym oburzeniem wśród inwestorów. Ostatecznie Ministerstwo zniosło konieczność opłat na pewien okres. Dziś już wiadomo, że danina ma zostać całkowicie wycofana. 

Próby uregulowania rynku kryptowalut w Polsce


Podjęto już kilka prób uregulowania rynku kryptowalut w Polsce. Jedną z nich były działania podjęte przez KNF. Okazało się jednak, że liczne spotkania i konsultacje nie wniosły żadnych wiążących rezultatów. Plany współpracy na linii rząd - społeczność kryptowalut legły w gruzach już na samym początku prac. 


Obecnie środowisko kryptowalut próbuje przekuć sytuację na swoją korzyść. Giełda BitBay złożyła do KNF wniosek o spotkanie w sprawie ochrony interesów polskich inwestorów, którzy korzystają z giełd kryptowalut. 


Które kwestie dotyczące kryptowalut zostały już uregulowane? 


W połowie lipca 2019 roku Ministerstwo Finansów opublikowało ocenę ryzyka dotyczącą finansowania terroryzmu oraz prania pieniędzy. Dokument objął również kwestię kryptowalut. Wykorzystując 4-stopniową skalę, walutom cyfrowym przypisano wysoką ocenę 3. 


Już w lipcu 2018 roku zobowiązano kantory oraz giełdy zajmujące się kryptowalutami do wprowadzenia polityki przeciw praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na celowniku władz znalazły się też m.in. roboty tradingowe, takie jak Bitcoin Profit. Podmioty miały wprowadzić wewnętrzne procedury w zakresie własnej działalności. Aktualizacja oceny ryzyka wewnątrz przedsiębiorstw przełożyła się na zaostrzenie procedur AML/KYC. Dotyczyło to również instytucji wykonujących usługi pośrednie, czyli banków oraz dostawców usług płatniczych.  


Innym postanowieniem dokumentu było zalecenie wypowiedzenia relacji z giełdami kryptowalut przez banki. W skutek tego na przełomie 2017 i 2018 roku poznikało wiele podmiotów zajmujących się obrotem walutami. Firmy, które przetrwały powoli nawiązują relacje z instytucjami finansowymi. Podmioty zajmujące się obrotem walut cyfrowych powinny spodziewać się również kontroli ze strony GIIF.


Jeśli planujesz inwestycje na rynku kryptowalut, polecamy Ci wybranie jedynie legalnie działających podmiotów, które potrafią dostosować się do obowiązujących przepisów. Dzięki temu uzyskasz gwarancje bezpieczeństwa powierzonych środków. 

Czy zakaz kryptowalut w naszym kraju jest możliwy?


Wprowadzenie zakazu kryptowalut wydaje się najłatwiejszym rozwiązaniem dla rządzących. W rzeczywistości nie jest to jednak łatwe zadanie do wykonania. Wszystko dzięki ustawie z 6 marca 2018 roku. Dokument daje przedsiębiorcom prawo do konstytucyjnej wolności w zakresie działalności gospodarczej. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że podmioty świadczące usługi związane z kryptowalutami nie są zagrożone. Przedsiębiorcy mają możliwość wykonywania wszelkich działań, oprócz tych zakazanych przez prawo. 


Z legislacyjnego punktu widzenia wprowadzenie zakazu handlu kryptowalutami jest możliwe. Tak dzieje się obecnie m.in. w Indiach. W praktyce jednak, polski prawodawca musiałby głęboko zakłócić obecnie istniejący porządek prawny. Projekt takiej ustawy musiałby być zgodny z przepisami Unii Europejskiej. Ponadto powstałe zapisy byłyby bardzo trudne do wyegzekwowania. 


Sytuacją, w której prawdopodobnie wprowadzono by zakaz, jest powiązanie obrotu kryptowalutami z naruszeniem zasad bezpieczeństwa. Jest to możliwe, jeśli zagrożenie stanie się realne, lub odpowiednie podmioty będą w stanie je udowodnić i przekonać do tego społeczeństwo.


Z naszej strony potwierdzamy, że zakaz handlu kryptowalutami jest mało realny. Nie sposób jednak wykluczyć utrudnień. Może dojść np. do wyeliminowania rynków PLN na platformach kryptowalutowych. Wtedy Polacy musieliby korzystać z pozostałych walut FIAT. Z naszych informacji wynika jednak, że rząd nie planuje wprowadzenia takich rozwiązań w najbliższym czasie. 

Jak wygląda sytuacja kryptowalut w Unii Europejskiej?


Kryptowaluty od wielu lat pozostają pod czujną obserwacją właściwych organów UE. Oficjalnie nie ma ostatecznej decyzji w sprawie statutu prawnego walut cyfrowych. Organy ESMA oraz EBA potwierdziły ich legalność. Wprowadzono jedynie zastrzeżenie, co do konieczności przestrzegania wymogów regulacyjnych w określonych sytuacjach. 


Jeśli przyjrzymy się prawu unijnemu nie znajdziemy dokumentu, który jasno regulowałby handel kryptowalutami. W obecnej sytuacji kraje UE mają dużą dowolność w tej kwestii. Wciąż pojawiają się jednak plany wprowadzenia ram ustawodawczych, dlatego możemy oczekiwać zmian w najbliższym czasie.  
undefined
Data publikacji: 14.08.2019