Konferencja o wellbeing

12-04-2018 Konferencja o wellbeing

12 kwietnia 2018 roku w WSB we Wrocławiu odbędzie się konferencja poświęcona wellbeing. Jej celem jest przekazywanie wiedzy o wellbeing, inspirowanie i dostarczanie uczestnikom innowacyjnych i praktycznych pomysłów na zapewnienie dobrostanu pracownikom. 

Właściwie zarządzana organizacja postrzega pracowników w firmie jako kapitał. Aby efektywnie kierować ludźmi, należy dbać o stan psychofizyczny pracownika. Organizacje, które dbają o dobrostan pracowników, cieszą się wzrostem efektywności oraz większym zaangażowaniem i lojalnością zatrudnionych osób. Ma to przełożenie na wyniki biznesowe i pozytywny wizerunek firmy.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowisk biznesowych. Zaproszeni są właściciele i zarządy firm, kadry menadżerskie, liderzy, pracownicy działów HR, CSR, EB, coache, trenerzy biznesu, doradcy personalni, psychologowie pracy, konsultanci zarządzania, a także wszyscy ci, którzy interesują się tematem wellbeingu i zadowolenia pracowników.

Wellbeing jest holistystycznym podejściem do pracownika i zainteresowaniem jego potrzebami w miejscu pracy. Dbałość o dobrostan pracowników polega na tworzeniu odpowiedniej kultury organizacji, opierając się na wartościach, odpowiedzialności za dobre samopoczucie pracownika i zespołów, koncentracji na pozytywnych emocjach i dobrej atmosferze w pracy oraz budowaniu poczucia sensu i wspólnoty wśród pracowników. Należy również dać pracownikowi odpowiednie możliwości rozwoju a także dbać o jego zdrowie i bezpieczeństwo. Troska o te czynniki daje szansę na dobrostan pracownika i utrzymanie go w firmie oraz wzrost jego motywacji, zaangażowania i efektywności.

Cena biletu na konferencję kupionego do 15 marca wynosi 150 zł, do 31 marca 180 zł a do 11 kwietnia 200 zł.

 


Nasi partnerzy