Konferencja o przestrzeni zurbanizowanej we Wrocławiu

26-04-2018 Konferencja o przestrzeni zurbanizowanej we Wrocławiu

26-27 kwietnia 2018 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „MIASTO – współczesne problemy w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną”. Jej organizatorem jest Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Aliquanta przy współpracy z Katedrą Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej UE we Wrocławiu.

W dynamicznie rozwijającym się świecie i erze zmiennego środowiska oraz globalizacji zarządzanie miastem stanowi duże wyzwanie. Największe z miast mają niejednokrotnie większą liczbę mieszkańców niż niektóre kraje, często wiele milionów. Są zazwyczaj zróżnicowane kulturowo, etnicznie, ekonomicznie i wyznaniowo. Mieszkańcy mają także różne poglądy i upodobania. Konferencja podda dyskusji takie problemy, jak godzenie interesów społecznych w zdywersyfikowanym społeczeństwie, nowoczesny i konkurencyjny rozwój miast czy miejsce zieleni na terenach zurbanizowanych.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do 8 kwietnia 2018 r., opłaty do 15 kwietnia, a prezentacje można przesyłać do 20 kwietnia. Bierny udział w konferencji jest bezpłatny, opłata za udział bierny wraz z przerwami na kawę i obiadem wynosi 70 zł a za udział czynny 150 (z wystąpieniem) lub 650 zł (wraz z publikacją). Aby zgłosić się na konferencję, należy wypełnić  formularz. Dodatkowe informacje o Uniwersytecie Ekonomicznym mozna znaleźć pod linkiem <a href="http://www.uczelniewroclaw.uczelnie.pl/uczelnia/uniwersytet-ekonomiczny-we-wroclawiu/85/23.html">http://www.uczelniewroclaw.uczelnie.pl/uczelnia/uniwersytet-ekonomiczny-we-wroclawiu/85/23.html</a> 


Nasi partnerzy