Poświętne - 1 obiekt, ośrodek, hotel konferencyjny

Hotel Pałac Alexandrinum
Poświętne
Hotel Pałac Alexandrinum
Hotel Pałac Alexandrinum
Logo ośrodka
img   5
sal
konferen-
cyjnych
img600
Naj-
większa
sala
img160
Miejsc
nocleg-
owych
Zobacz pełną prezentację obiektu

Inne obiekty woj. mazowieckie

Logo ośrodka
img      9
sal
konferencyjnych
img     112
Największa
sala
img     
Miejsc
noclegowych
Zobacz pełną prezentację obiektu

Logo ośrodka
img      12
sal
konferencyjnych
img     300
Największa
sala
img     240
Miejsc
noclegowych
Zobacz pełną prezentację obiektu

Logo ośrodka
img      61
sal
konferencyjnych
img     230
Największa
sala
img     
Miejsc
noclegowych
Zobacz pełną prezentację obiektu

Logo ośrodka
img      10
sal
konferencyjnych
img     150
Największa
sala
img     150
Miejsc
noclegowych
Zobacz pełną prezentację obiektu

Logo ośrodka
img      12
sal
konferencyjnych
img     400
Największa
sala
img     299
Miejsc
noclegowych
Zobacz pełną prezentację obiektu

Nasi partnerzy