Tu znajdziesz doskonałe miejsce na konferencje

Trzebownisko - 1 obiekt, ośrodek, hotel konferencyjny

Blue Diamond Active SPA****
Trzebownisko
Blue Diamond Active SPA****
Blue Diamond Active SPA****
Logo ośrodka
img   3
sale
konferen-
cje
img220
Naj-
większa
sala
img142
Miejsc
nocleg-
owych
Zobacz pełną prezentację obiektu

Inne obiekty woj. podkarpackie

Logo ośrodka
img      3
sal
konferencyjnych
img     220
Największa
sala
img     142
Miejsc
noclegowych
Zobacz pełną prezentację obiektu

Nasi partnerzy